Voor de sollicitatieprocedure heeft HAPPY Professionals je persoonlijke gegevens nodig. HAPPY Professionals biedt je geen ongevraagde informatie en/of diensten aan. Jouw persoonlijke gegevens stelt HAPPY Professionals niet aan derden beschikbaar zonder je toestemming. Door het versturen van het sollicitatieformulier geef je HAPPY Professionals toestemming om je persoonlijke gegevens te bewaren vanwege mogelijke passende vacatures. 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats 
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door uw cv en motivatiebrief
 • Locatiegegevens

HAPPY Professionals verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • U te kunnen benaderen voor de bemiddeling naar een nieuwe baan.

Hoe lang we gegevens bewaren: 

 • De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld NAW, CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor HAPPY Professionals heeft gewerkt.
 • Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kunt u zich uitschrijven. U wordt niet meer benaderd door HAPPY Professionals. Uw persoonsgegevens zijn na drie kalendermaanden definitief verwijderd. Uw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor HAPPY Professionals overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

In kaart brengen websitebezoek:

HAPPY Professionals gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen hello@happyprofessionals.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

HAPPY Professionals neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via hello@happyprofessionals.nl

HAPPY Professionals heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.